Director Departament:
Conf.univ.dr. Şerban Silviu Constantin

Membri în Consiliul Facultății:
1. Conf. univ. dr. Pinghiriac Georgeta
2. Conf. univ. dr.Şerban Silviu
3. Conf. univ. dr.Lerescu Sorin
4. Lector univ. dr. Voloacă Ioana
5. Lector univ. dr.Pintea Ilie
6. Iorga Petruţa Mădălina - studentă, anul III
7. Pamfil (Avrigeanu) Luiza-Mihaela-studentă, anul II

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf. univ. dr.Şerban Silviu
2. Conf. univ. dr. Lăzăroiu George
3. Lector univ. dr. Stoian (Guţanu) Luminiţa

 

Componenţa Consiliului Departamentului download

 

PLAN DE ACTIVITALE AL DEPARTAMENTULUI

Anul universitar 2015-2016 - Descarcă