ANUNȚ - anul III

Sesiune specială - descarcă

PREÎNSCRIERI

ANUNŢ - COMUNICARE
SUNT SCUTITE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE PERSOANELE CARE SE PREÎNSCRIU PE SITE
ŞI DEPUN DOSARUL PÂNĂ LA 31 IULIE 2019 INCLUSIV.

Conferința națională INTERCULTURALITATE, COMUNICARE ȘI MASS-MEDIA

descarca

Autentificarea pe site-ul facultății

autentificare ssub