ANUNȚ IMPORTANT !!!

                                                       IMPORTANT

Rata a III-a a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020

poate fi achitată, fără penalizări, până la data de 31.03.2020.

MODALITĂŢI DE PLATĂ:

  • Casieria Universităţii (Sos.Berceni nr. 24), deschisă în luna martie, doar în zilele de 23 şi 25, între orele 8 – 12 (programul pentru luna aprilie se va anunţa până la sfârşitul acestei luni).
  • Prin cont bancar: RO 08RZBR 0000060004669150

Sucursala Raiffeisen Bank, Agenția Victoria 

Beneficiar Universitatea Spiru Haret 

CF 14871616 

CNP....depunător

  • Prin transfer bancar accesând www.spiruharet.ro, Facultăţi licenţă, Acces la situaţia şcolară, în cont UMS, Situaţie financiară.

ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA CURSURILOR

 

 

ANUNȚ PRIVIND SUSPENDAREA CURSURILORdescarcă

Conferința națională INTERCULTURALITATE, COMUNICARE ȘI MASS-MEDIA

descarca