Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor JUR

Lista universitatilor partenere download
Parteneriate editorial-stiintifice download
Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor download
Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor download

Articole ISI, publicate ca rezultat al cercetării ştiinţifice in cadrul facultăţi JUR

Articole ISI 2014 download
Articole ISI 2011-2013 download
Articole ISI 2011-2012 download
Articole ISI 2010 download

Cărţi, studii,tratate apărute la edituri din ţară şi din străinătate, recunoscute CNCSIS JUR

Carti de autor aparute la edituri recunoscute pe domeniu 2014 download
Carti de autor aparute la edituri recunoscute pe domeniu (2011-2013) download
Carti aparute la edituri internationale indexate EBSCO download
Cărţi la edituri CNCSIS download
Cărţi la edituri internaţionale download

Articole apărute în reviste cotate CNCSIS sau echivalente JUR

Articole aparute in reviste indexate in cel putin 3 BDI pe domeniu (2014) download
Articole aparute in reviste indexate in cel putin 3 BDI pe domeniu (2011-2013) download
Articole BDI, B+ download
2010 download

Analele ştiinţifice ale facultăţilor JUR

Annals of Spiru Haret University. Journalism Studies http://www.ush-journalismstudies.com/
Evaluare CNCSIS download
Seria Jurnalism, Anul VIII, nr. 9/2008 download
Seria Jurnalism, Anul VII, Nr. 8/2007 download
Seria Jurnalism, Anul VI, Nr. 7/2006 download
Seria Jurnalism, Anul VI, Nr. 6/2005 download
Seria Jurnalism, Anul V, Nr. 5/2004 download
Seria Jurnalism, Anul IV, Nr. 4/2003 download
Seria Jurnalism, Anul III, Nr. 3/2002 download