Contractele/Programele/Granturile de cercetare ştiinţifică în derulare JUR

Contracte 2014 download
Contracte 2013 download
Contracte 2012 download
Contracte 2011 download
Proiect reprezentativ download
Lista contractelor de cercetare şi a modului de valorificare 2003–2010 download

Contractele/Programele/Granturile de cercetare ştiinţifică propuse anual JUR

Contracte 2014 download
Contracte 2013 download
Contracte 2012 download
Contracte 2011 download
Granturi propuse pentru 2013 download
Lista granturi si contracte de cercetare 2009-2013 download
Lista granturi si contracte 2009-2012 download
Lista produse stiintifice 2008-2011 download
2009-2010 download
2008-2009 download
2008 download

Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor JUR

Lista universitatilor partenere download
Parteneriate editorial-stiintifice download
Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor download
Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor download

Articole ISI, publicate ca rezultat al cercetării ştiinţifice in cadrul facultăţi JUR

Articole ISI 2014 download
Articole ISI 2011-2013 download
Articole ISI 2011-2012 download
Articole ISI 2010 download

Cărţi, studii,tratate apărute la edituri din ţară şi din străinătate, recunoscute CNCSIS JUR

Carti de autor aparute la edituri recunoscute pe domeniu 2014 download
Carti de autor aparute la edituri recunoscute pe domeniu (2011-2013) download
Carti aparute la edituri internationale indexate EBSCO download
Cărţi la edituri CNCSIS download
Cărţi la edituri internaţionale download