Articole apărute în reviste cotate CNCSIS sau echivalente JUR

Articole aparute in reviste indexate in cel putin 3 BDI pe domeniu (2014) download
Articole aparute in reviste indexate in cel putin 3 BDI pe domeniu (2011-2013) download
Articole BDI, B+ download
2010 download

Analele ştiinţifice ale facultăţilor JUR

Annals of Spiru Haret University. Journalism Studies http://www.ush-journalismstudies.com/
Evaluare CNCSIS download
Seria Jurnalism, Anul VIII, nr. 9/2008 download
Seria Jurnalism, Anul VII, Nr. 8/2007 download
Seria Jurnalism, Anul VI, Nr. 7/2006 download
Seria Jurnalism, Anul VI, Nr. 6/2005 download
Seria Jurnalism, Anul V, Nr. 5/2004 download
Seria Jurnalism, Anul IV, Nr. 4/2003 download
Seria Jurnalism, Anul III, Nr. 3/2002 download

Lista participanţilor facultăţii la manifestări ştiinţifice JUR

Lista articolelor publicate în volume ale manifestarilor ştiinţifice 2012 - 2014 download
Lista articolelor publicate în volume ale manifestarilor ştiinţifice 2008 - 2011 download

Cercetarea ştiinţifica studenţească JUR

Cercetare stiintifica studenteasca 2014 download
Cercetare stiintifica studenteasca 2011-2013 download
Cercetarea ştiinţifica studenţească download

Cercetarea ştiinţifică la masterat JUR

Sesiuni stiintifice ale masteranzilor 2014 download
Lista temelor de cercetare ale masteranzilor pe anii universitari 2011–2012, 2012–2013 download
Sesiuni stiintifice 2008-2011 download
Lista articole studenti si masteranzi download
Sesiunea stiintifica a masteranzilor 2009 download
Sesiunea stiintifica a masteranzilor 2008 download
Sesiunea stiintifica a masteranzilor 2007 download