Tipărire

Raport privind cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică - 2016 - Descarcă

Raport privind cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică - 2015 - Descarcă

Raport privind cercetarea științifică și creația artistică - 2014 - Descarcă

Raport privind cercetarea științifică și creația artistică - 2013 - Descarcă