Tipărire

CENTRUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI CREAȚIE ARTISTICĂccsca.wordpress.com

ANNALIS OF SPIRU HARET UNIVERSITY - MUSIC SERIES - https://aushm.wordpress.com/

 

Workshop - Melosul popular - sursă importantă de inspirație în învățarea muzicii - 17.12.2019descarcă

Workshop - Probleme ale educației muzicale contemporane - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 3.12.2019descarcă

Workshop - Educația muzicală, de la învățământul tradițional la școala activă - 27.11.2019 - descarcă

Workshop - De la spiritul inventiv la creativitatea dobândită - 29.05.2019 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - descarcă

Concertul Absolvenților - 24.05.2019 - descarcă

Workshop - Solfegiul complex - resursă teoretică interdisciplinară - 22.05.2019 - descarcă

Workshop - Rolul contrastelor în discursul muzical - 27.03.2019 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - descarcă

Workshop - Teoria inteligențelor multiple - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 7.03.2019 - descarcă

Cercul de cercetare aplicată - Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu - 6.03.2019 - descarcă

Workshop - Clasic și modern în muzică - 27.02.2019 - descarcă

Workshop - Inițiere în psaltichie - 10.01.2019 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - descarcă

Workshop - Modalități de folosite a folclorului românesc îColegiul Universitarn creația enesciană - 9.01.2019 - descarcă

Workshop - Metoda audierii conștientizate Musicosophia Schule - 13.12.2018 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - descarcă

Workshop - Probleme actuale ale educației muzicale - 12.12.2018 - descarcă

Concert de Crăciun - 11.12.2018 - Descarcă

Workshop - Dr. HC. Victor Giuleanu un maestru al învățământului muzical românesc - 15.11.2018 - descarcă

Workshop - Elemente de morfologie și sintaxă a solfegiului - 7.11.2018 - Conf univ. dr. Crinuța Popescu - descarcă

Workshop - Poliritmii și polimetrii în practica solfegistică - 10.05.2018 - Descarcă

Workshop - Teorii cu privire la frecvența standard în acordaj - 9.05.2018 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Dezbatere - Creația cultă contemporană - limbaj universal sau individual - 25.04.2018 - Descarcă

Liviu Comes - compozitor, profesor, muzicolog. Evocare la 100 de ani de la naștere - 19.04.2018 - Descarcă

Workshop - Evoluția artei dirijorale în secolul al XX-lea - 17.04.2018 - Conf. univ. dr. Luminița Stoian și Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Workshop - Solfegiul, de la la interpretare expresivă - 4.04.2018 - Descarcă

Workshop - Cântarea psaltică - revenirea la tradiția bizantină - 29.03.2018 - Descarcă

Workshop - Magia sunetelor, Meloterapia - 21.03.2018 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Arta dirijorală între practic și teoretic - 20.03.2018 - Lect. univ. dr. Aurel Muraru și Conf. univ. dr. Luminița Stoian - Descarcă

Workshop - Realizarea etapizată a dicteului melodico-ritmic - 14.03.2018 - Descarcă

Workshop - Condiții de eficiență în asimilarea datelor teoriei muzicii - 7.03.2018 - Descarcă

Workshop - Coexsistența folclorului tradițional cu cel modern ocazional - 17.01.2018 - Descarcă

Workshop - Colindele creștine - de la esență la manifestări muzicale - 14.12.2017 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Concert de Crăciun - 13.12.2017 - Descarcă

Workshop - Arta dirijorală în imagini - 19.12.2017 - Lect. univ. dr. Aurel Muraru și Lect. univ. dr. Luminița Stoian - Descarcă

Workshop - Tratarea vocilor în creația compozitoarei Anca Neagu - 12.12.2017 - Lect. univ. dr. Luminița Stoian și Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Workshop - Ritmurile complementare în creație și în interpretare - 7.12.2017 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Centenar Dinu Lipatti - 7.12.2017 - Descarcă

Workshop - Probleme de educare a auzului muzical - 6.12.2017 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Dezvoltarea capacităților mnezice prin studiul muzicii - 22.11.2017 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Elemente de identificare a structurilor hexatonice și probleme de intonare - 16.11.2017 - Conf univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Recital Canto clasic - 14.11.2017 - Descarcă

Cercul de cercetare aplicată  - Analize muzicale și tehnici solfegistice - 2.11.2017 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Solfegiul etapizat - o soluție eficiantă în formarea deprinderilor corecte - 1.11.2017 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Funcțional și non-funcțional în creația muzicală a sec. XX - 26.10.2017 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Muzica psaltică românească, de la morfologia bizantină la mesajul spiritual - conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 31.05.2017 - Descarcă

Concertul Absolvenților - 18.05.2017 - Descarcă

Recital - CANTO CLASIC - 23.05.2017 - conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac - Descarcă

Workshop - Elemente specifice discursului muzical în tratările teoretice - conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 17.05.2017 - Descarcă 

Workshop - Funcțiile cognitive ale teoriei muzicii - conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 10.05.2017 - Descarcă

Workshop - Elemente de simetrie ritmică în discursul muzical - conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 25.04.2017 - Descarcă

Compozitorul Sorin Lerescu, conf. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii Spiru Haret, va participa între 6-8 aprilie 2017, la „Workshop-ul european pentru studenţii de la compoziţie“ (“European workshop for students of composition“) organizat la Sofia de Departamentul de Compoziţie al Academiei Naţionale de Muzică „Pancio Vladigherov“ - Știre de presă - Program

Workshop - Probleme ale învățării în Teoria muzicii - conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 5.04.2017 - Descarcă

Workshop - Încercări de familiarizare a ascultătorului cu muzica contemporană clasică - conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 23.03.2017 - Descarcă

Workshop - Cerințe pentru obținerea performanțelor interpretative în competiții de profil - 16.03.2017 - conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Metoda Orff în învățarea muzicii - conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 8.03.2017 - Descarcă

Workshop - Modalități de selecție în corurile de amatori - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian și Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Workshop - Condiționarea afectivă în formarea muzicală - 18.01.2017 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Atelier de tradiții și muzici orale - Funcționalitatea treptelor în cântecul copular - lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Workshop - Stimularea gândirii creatoare prin educația muzicală - 12.01.2017 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Cercul de Teoria muzicii - Analize muzicale și tehnici solfegistice - 11.01.2017 - conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Atelierul de muzică - Madrigalul din perioada renascentistă - lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Workshop - Aspecte de bază în formarea deprinderilor corecte de solfegiere - 21.12.2016 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Atelier de tradiții și muzici orale - Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou - lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Workshop - Dicteul muzical tonal de la repetitiv la variațional - 14.12.2016 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Atribuțiile și funcțiile dirijorului de cor bisericesc - Lect. univ. dr. Aurel Muraru și Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian - 13.12.2016 - Descarcă

Workshop - Provocări de distribuitate a mișcării în solfegii poliritmice - 8.12.2016 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Echilibrul structural în creațiile tonal-funcționale - 7.12.2016 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Atelier de tradiții și muzici orale - Elemente lexicale apărute în timpul cântării - lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Workshop - De la algoritm la practică în teoria muzicii - 24.11.2016 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Atelierul de muzică - Muzica vechilor popoare indo-europeneDescarcă

Workshop - Formarea auzului absolut, dezvoltarea auzului relativ - 17.11.2016 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Teoria muzicii de la informare la formare - 16.11.2016 - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Atelier de tradiții și muzici orale - Analiza textului muzical de tradiție orală - lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Workshop - Timbralitatea corală contemporană - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian și Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Atelierul de muzică - Elemente de limbaj muzical primar prezente în muzicile timbrale - lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Atelier de tradiții și muzici orale - Metode de culegere și cercetare a materialului sonor al muzicilor orale - lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Workshop - Retorica limbajului dirijoral - Lect. univ. dr. Aurel Muraru și Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian - Descarcă

Teoria muzicii - fundament în aprofundarea disciplinelor de specialitate - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Asimilarea eficientă a teoriei muzicii și formarea deprinderilor performante - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Resurse evoluționiste în utilizarea ”limbajului muzical perfect” prin mijloace informatice - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Cercul de Teoria Muzicii - Analize muzicale și tehnici solfegistice - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Etapizare și spontaneitate în lucrul cu ansamblul coral - Lect. univ. dr. Aurel Muraru și Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian - Descarcă

Concertul Absolvenților 2016 - Descarcă

Atelier - Muzica în programele de radio - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Atelier - Analiza textului muzical de tradiție orală - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Workshop - Importanța liniei melodice dirijorale în practica interpretativă - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Concert organizat cu prilejul săptămânii ”Școala altfel” - Descarcă

Atelierul de muzică - Universul muzicii lui G. Fr. Haendel - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Atelier de tradiții și muzici orale - Folclorul muzical tradițional în contemporaneitate - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Workshop - Implicarea proceselor afective în educația muzicală - Conf univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Atelier de muzică - Muzica barocă și meloterapia - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Workshop - Repere tehnice în aranjamentele corale II - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian și Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Workshop - Școala rusă de dirijat coral - Lect. univ. dr. Aurel Muraru și Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian - Descarcă

Workshop - Optimizarea memorării prin studiul muzicii - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Repere tehnice în aranjamentele corale - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian și Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Atelier de rtadiții și muzici orale - Începutul de primăvară între simbol și tradiție (II) - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Atelier de tradiții și muzici orale - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Începutul de primăvară între simbol și tradiție (I) - Descarcă

Workshop - Practica muzicală-stimulent în dezvoltarea gândirii creatoare - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Workshop - Rolul repetiției în realizarea actului interpretativ - Lect.univ.dr. Aurel Muraru și Lect.univ.dr. Luminița Guțanu Stoian - Descarcă

Workshop - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Importanța practicii artistice... - Descarcă

Workshop - Interpretarea dirijorală-demers fenomenologic - Lect. univ. dr. Aurel Muraru, Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian - Descarcă

Workshop - Corul Madrigal-fenomenul muzicii corale româneșt - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Workshop - Activitatea dirijorală-de la ucenicie la măiestrie - Lect. univ. dr. Aurel Muraru, Lect univ. dr. Luminița Guțanu Stoian - Descarcă

Workshop - Tineri compozitori în contemporaneitate - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian și Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Carierism și carieră. Vocație profesională - Dezbatere științifică - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Colindul, sursă de inspirație pentru compozitorii români - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - 17.12.2015 - Descarcă

Workshop - Modalități de educare a auzului muzical - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - 15.12.2015 - Descarcă

15.12.2015 - Arta dirijorală între rigoare și libertate - Lect. univ. dr. Aurel Muraru și Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian - Descarcă

8.12.2015 - Datini românești în sărbătorile de iarnă - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Voința dirijorală versus pulsația interioară - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian și Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Atelier de tradiții și muzici orale - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă 

Concert de Crăciun - 10.12.2015 - Descarcă

Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Workshop - Notația neumatică în cântarea psaltică - Descarcă

Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Workshop - Izvoare în cercetarea practicilor muzicale străvechi - Descarcă

Conf. univ. dr. Maia Ciobanu - Atelier de muzică electroacustică și multimedia - Descarcă

Conf. univ. dr. Maia Ciobanu - Concert și Lansare de partitură - Descarcă

Conf. univ. dr. Maia Ciobanu - Lansare DVD - Descarcă

Conf. univ. dr. Maia Ciobanu - Festivalul Internațional de Muzică Nouă - INTRADA - Descarcă

Concert Conf. univ. dr. Maia Ciobanu - Horbstfestival Heidelberg - Descarcă

Acordajul muzical, fundament al intonației corecte - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Importanța vocalizelor în cântul coral - Lect. univ. dr. Aurel Muraru și Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian - Descarcă

Atelierul de muzică - Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi - Descarcă

Doina între monodie și plurivocalitate - Lect. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian și Lect. univ. dr. Aurel Muraru - Descarcă

Dezbatere științifică - Conf. univ. dr. Crinuța Popescu - Descarcă

Fenomenul rubato în muzica corală - 10.11.2015 - Descarcă

Work-shop de Teoria muzicii - 11.11.2015 - Descarcă

Atelier de muzică corală - 31.10.2015 - Descarcă

Atelier de muzică - 28.10.2015 - Descarcă

Work-shop de Teoria muzicii - 28.10.2015 - Descarcă

Atelier de tradiții și muzici orale - 21.10.2015 - Descarcă

Work-shop de Teoria muzicii - 13.05.2015 - Descarcă