EXAMENUL DE DISERTAȚIE - Februarie 2019

Strucrura Examenului de Disertație - descarcă

Acte necesare înscrierii la Examenul de Disertație - descarcă

EXAMENE - sesiunea de iarnă

Anul I - descarcă

Anul II - descarcă

ORAR - 2018-2019 - sem. I

Orar - anul I - descarcă

Orar - anul II - descarcă

Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat

Descarcă

Declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de disertaţie

Descarcă

Fișă de înscriere la Licență/ Disertație

Descarcă

Chestionar, FIŞA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ, Fişă ALUMNI

Descarcă

Notă de lichidare

Descarcă

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

Ghid de studii universitare de Masterat, 2017-2019

Partea I descarcă

Partea a II-a descarcă

Partea a III-a descarcă

Documente Practică de specialitate

Caiet de practică descarcă

Contract de practică descarcă

Convenție de practică descarcă

Anexa 1 Convenție de practică descarcă