Disertație - februarie 2020

Structura Examenului de Disertație - descarcă

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de Disertație - descarcă

Sesiunea de examene - iarnă 2020

Programarea sesiunii de iarnă - anul I - descarcă 

Programarea sesiunii de iarnă - anul II - descarcă

Anunț - Legitimații

Anunț - descarcă

ORAR - 2019-2020 - sem. 2

Orar - anul I - descarcă

Orar - anul II - descarcă

Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat

Descarcă

Declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de disertaţie

Descarcă

Fișă de înscriere la Disertație

descarcă

Chestionar, FIŞA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ, Fişă ALUMNI

Descarcă

Notă de lichidare

Descarcă

Ghid de studii universitare de Masterat, 2017-2019

Partea I descarcă

Partea a II-a descarcă

Partea a III-a descarcă

Documente Practică de specialitate

Caiet de practică descarcă

Contract de practică descarcă

Convenție de practică descarcă

Anexa 1 Convenție de practică descarcă