Anunț - Practică

Practică - descarcă

Sesiunea de examene - vară 2019

Examene anul I - descarcă

Examene anul II - descarcă

Restanțe - anul II - descarcă

Credite și diferențe - anul II - 3.06.2019 - 14.06.2019 - descarcă

Credite și diferențe - anul II - 24.06.2019 - 29.06.2019 - descarcă

EXAMENUL DE DISERTAȚIE - Februarie 2019

Rezultate - Disertație - februarie 2019 - descarcă

Strucrura Examenului de Disertație - descarcă

Acte necesare înscrierii la Examenul de Disertație - descarcă

ORAR - 2018-2019 - sem. II

Orar - anul I - descarcă

Orar - anul II - descarcă

Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat

Descarcă

Declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de disertaţie

Descarcă

Fișă de înscriere la Licență/ Disertație

Descarcă

Chestionar, FIŞA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ, Fişă ALUMNI

Descarcă

Notă de lichidare

Descarcă

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

Ghid de studii universitare de Masterat, 2017-2019

Partea I descarcă

Partea a II-a descarcă

Partea a III-a descarcă