Examenul de Disertație - septembrie 2019

Structura Examenului de Disertație - descarcă

Anunț - Practică

Practică - descarcă

Sesiunea de examene - toamnă 2019

Restanțe - anul I - 2.09.2019 - 6.09.2019 - descarcă

Restanțe - anul II - 2.09.2019 - 6.09.2019 - descarcă

Credite și diferențe - anul I - 9.09.2019 - 13.09.2019 - descarcă

Credite și diferențe - anul II - 9.09.2019 - 13.09.2019 - descarcă

ORAR - 2018-2019 - sem. II

Orar - anul I - descarcă

Orar - anul II - descarcă

Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat

Descarcă

Declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de disertaţie

Descarcă

Fișă de înscriere la Disertație

descarcă

Chestionar, FIŞA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ, Fişă ALUMNI

Descarcă

Notă de lichidare

Descarcă

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

Ghid de studii universitare de Masterat, 2017-2019

Partea I descarcă

Partea a II-a descarcă

Partea a III-a descarcă