Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat

Descarcă

Programarea sesiunii de examene de vară

Anul I descarcă

Anul II descarcă

Declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de disertaţie

Descarcă

Fișă de înscriere la Licență/ Disertație

Descarcă

Chestionar, FIŞA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ, Fişă ALUMNI

Descarcă

Notă de lichidare

Descarcă

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

Ghid de studii universitare de Masterat, 2017-2019

Partea I descarcă

Partea a II-a descarcă

Partea a III-a descarcă

Documente Practică de specialitate

Caiet de practică descarcă

Contract de practică descarcă

Convenție de practică descarcă

Anexa 1 Convenție de practică descarcă

 

Cerere Lucrare de Licență/ Disertație

Descarcă

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANULUI II

Descarcă