Tipărire
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Master: COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ ŞI DIPLOMAŢIE PUBLICĂ
           
           
REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAŢIE    
SESIUNEA - FEBRUARIE 2021    
           
Nr.crt. COD NOTA FINALĂ      
1 BCIDPIF199341 9,33      
2 BCIDPIF1988132 10