Tipărire

NOTĂ DE LICHIDARE

CHESTIONAR
asupra impactului găsirii unui loc de muncă sau continuării studiilor absolvenţilor care au efectuat stagiile de practică în cadrul proiectului POSDRU 90/2.1/S/64176 - Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi

DECLARAŢIE
privind originalitatea conţinutului lucrării de disertaţie

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE