Disertație - septembrie 2020

Structura Examenului de Disertație - descarcă

Note de curs

Elemente specifice practicii muzicale străvechi - Descarcă

Orientări stilistice în interpretarea vocală - Descarcă

Analiza muzicală și strategii structurării ei - Descarcă

Arta interpretării dirijorale coral-academice - Descarcă

Strategii în abordarea repertoriului ansamblurilor corale - Descarcă

Fișele disciplinelor

Elemente specifice practicii muzicale străvechi - Descarcă

Orientări stilistico interpretative vocale - Descarcă

Perspective ale modernității în armonia contemporană - Descarcă

Filon bizantin în creația muzicală românească - Descarcă

Retorica și dramaturgia artei muzicale - Descarcă

Secretariatul muzical - Descarcă

Strategii moderne în educația muzicală - Descarcă

Proiecții componistice contemporane - Descarcă

Practică artistică - Descarcă

Analiza muzicală și strategii structurării ei - Descarcă

Sonorul de la mitic la muzica electroacustică - Descarcă

Metodologii

Metodologia de Admitere la Facultatea de Științe Socio-Umane (Master) - 2018-2019 - Descarcă

Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de Disertație - Descarcă

Examenul de Disertație

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de Disertație - Descarcă

Declarație originalitate - Descarcă

Fișa Alumni - Descarcă

Fișa consiliere - Descarcă

Fișa înscriere Disertație - Descarcă

Nota de lichidare - Descarcă

Cerere - descarcă