Metodologii

Metodologie admitere - Licență - 2018-2019 - Descarcă

Metodologie admitere - Master - 2018-2019 - Descarcă

Metodologie finalizare studii - Descarcă

Conslutații

Consultații în vederea susținerii Examenului de Licență - Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu - Descarcă

Anunț - anul III - Credite și Diferențe

Anunț - Descarcă

Sesiunea de iarnă

Examene - anii I, II, III sem. 1 - Descarcă

Anul III - Credite și Diferențe - Descarcă

Evaluări Anii I, II, III - sem.1

Evaluări - Descarcă

IMPORTANT

Structura anului universitar 2017-2018 - Descarcă

Taxe de studii - Descarcă

Consultații

Consultații - anii I, II, III - Descarcă

Partituri - Canto

Studiul terței pentru voci grave - Descarcă aici

Studiul terței pentru voci înalte - Descarcă aici

Studiul cvintei pentru voci grave - Descarcă aici

Studiul cvintei pentru voci înalte - Descarcă aici

Lasă-mă să plâng - Descarcă aici

La bureți - Descarcă aici

Marmotte - Descarcă aici