Examene - sesiunea de vară - 2018

Anii I și II - Descarcă

Anul III - Descarcă

Credite și Diferențe 4.06.2018-18.06.2018 - an III - Descarcă

Restanțe - anul III (pentru semestrele 1 și 2) 19.06.2018-22.06.2018 - Descarcă

Credite și Difenețe - 25.06.2018-29.06.2018 - an III - Descarcă

Anunț important - Anul III

Credite și diferențe - Descarcă

În atenția studenților

Anunț Important - Descarcă

Programul oficial de Internship al Guvernului României - Descarcă

Metodologii

Metodologie admitere - Licență - 2018-2019 - Descarcă

Metodologie admitere - Master - 2018-2019 - Descarcă

Metodologie finalizare studii - Descarcă

Conslutații

Consultații în vederea susținerii Examenului de Licență - Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu - Descarcă

Evaluări Anii I, II, III - sem.2

Anunț - Evaluare 1 - Teoria instrumentelor, anii II și III - Descarcă

Evaluări - Descarcă

IMPORTANT

Program - Biblioteca Facultății de Științe Socio-Umane - Descarcă

Structura anului universitar 2017-2018 - Descarcă

Taxe de studii - Descarcă

Consultații

Consultații - cadre didactice - Descarcă

Partituri - Canto

Studiul terței pentru voci grave - Descarcă aici

Studiul terței pentru voci înalte - Descarcă aici

Studiul cvintei pentru voci grave - Descarcă aici

Studiul cvintei pentru voci înalte - Descarcă aici

Lasă-mă să plâng - Descarcă aici

La bureți - Descarcă aici

Marmotte - Descarcă aici