Dirijat cor - 5 - descarcă

Estetică muzicală - 1 - descarcă

Practică artistică corală - 5 - descarcă

Practică artistică vocal-instrumentală - 5 - descarcă

Practică artistică corală - 6 - descarcă

Practică artistică vocal-instrumentală - 6 - descarcă

Tehnologia cercetării științifice - sem. 1 - descarcă

Teoria muzicii, solfegii, dicteu - 5 - descarcă

Teoria muzicii, solfegii, dicteu - 6 - descarcă