Examen de Licență - septembrie 2020

Rezultate finale - Muzică - descarcă

Rezultate finale - Pedagogie muzicală - descarcă

Cerere - Licență

Cerere - descarcă

Metodologii

Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de Licență - Descarcă

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de Licență

Declarație originalitate Lucrare - descarcă

Fișa Alumni - descarcă

Fișa înscriere la Licență - descarcă

Nota de lichidare - Descarcă

Tematica orientativă pentru susținerea Examenului de Licență.

Istoria muzicii - Descarcă aici

Folclor muzical - Descarcă aici

Teorie, Solfegiu și Dicteu muzical - Descarcă

Listă orientativă cu teme pentru realizarea Lucrărilor de Licență

Teoria superioară a muzicii - Descarcă

Contrapunct - Descarcă

Dirijat cor și Ansamblu coral - Descarcă

 

Descarcă aici

Ghid de Redactare

Descarcă aici