• Comisia de Consiliere si Orientare in Cariera

            Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - http://www.ccoc.spiruharet.ro/

 

  • Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii

            Componența CEAC - Descarcă

 

  • Comisia de Audit Intern al Calității

            Componența CAIC - Descarcă

             Regulament-cadru de organizare și funcționare a Comisiei de Audit Intern al Calității la nivel de facultate - Descarcă

 

  • Cadrele didactice desemnate să administreze site-ul Facultății de Științe Socio-Umane

            Administratori site - Descarcă

 

  • Tutorii de an

            Turorii de an ai Facultății de Științe Socio-umane - Descarcă