Director Departament:
Conf.univ.dr. Şerban Silviu Constantin

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf. univ. dr. Şerban Silviu
2. Conf. univ. dr. Lăzăroiu George
3. Conf. univ. dr. Stoian Luminiţa

Componenţa Consiliului Departamentului download